SEO analyse

Een grondige SEO analyse is het startpunt van ieder zoekmachine optimalisatie traject.

 

Wat is een SEO analyse?
Ieder SEO traject begint met een grondige analyse van uw site. Elementen zijn:
a) Technische SEO evaluatie

 • Technische indexbaarheid (o.a. sitemap, redirects en duplicate content)
 • Technische vormgeving (o.a. opmaakcode en afbeeldingen)
 • Snelheid (o.a. laadtijd en paginagrootte)
 • Hosting (o.a. geo-locatie en site neighbourhood)

b) Content SEO evaluatie

 • Informatiestructuur (o.a. niveaus en pagina’s per niveau)
 • URL-structuur (o.a. URL opbouw en bestandsextensies)
 • Interne links (o.a. linkstructuur en dead links)
 • Meta informatie (o.a. description en keywords)
 • Content opmaak (o.a. titels en tekstopmaak)
 • Keyword onderzoek (o.a. zoekvolume en relevantie)

c) Externe links

 • Kwantiteit (o.a. aantal inkomende links en domeinen)
 • Kwaliteit (o.a. PageRank en positie op de pagina)
 • Relevante (o.a. Anchor teksten en doelpagina's)

Waarom een SEO analyse?
De SEO analyse biedt inzicht in de huidige situatie van uw website en levert een set van verbetermogelijkheden op. Aansluitend kunnen deze verbetermogelijkheden geimplementeerd worden.

 

Wat kan App-Men Solutions voor u betekenen?
Wij kunnen binnen korte tijd een uitgebreide SEO analyse van uw website verrichten, resulterend in concrete verbeterstappen. Desgewenst kunnen de resutaten in een gezamenlijke workshop besproken worden.

Technieken

Door het gebruik van de nieuwste technieken zijn wij in staat de hoogste kwaliteit te leveren. Onze websites maken gebruik van PHP i.c.m. Zend Framework met Smarty als template engine.

Meestal wordt er gebruik gemaakt van een Mysql server om uw data in op te slaan. Voor de front-end van uw website wordt gebruik gemaakt van (X)HTML met CSS en JQuery voor dynamische en interactieve websites.